top of page
Personlig
_96I2508-2.jpg

Personlige problemstillinger

Til tider oplever vi mennesker at stå over for problemstillinger, der overvælder os i en sådan grad, at vi ikke ved, hvad vi skal stille op. Man kan hænge fast i gamle og genstridige mønstre eller måske stå uforberedt over for ét af livets mere eksistentielle vilkår. Det kan skabe mistrivsel og kan medføre tristhed, sorg, handlingslammelse, søvnløshed, depression, angst eller overdreven vrede. I disse perioder og situationer kan man have brug for kompetent støtte gennem samtaleterapi hos en erfaren psykolog. 

Nogen har brug for nogle få samtaler for at afklare med sig selv, hvad de skal gøre - andre har brug for en række samtaler, når problemerne er mere komplekse. Fælles er, at jeg i samarbejde med dig, kan hjælpe dig til komme videre derfra, hvor du oplever dig låst fast eller uden perspektiv. 

Jeg har over 20 års erfaring med samtaler om personlige problemstillinger, og har ud over min egen kliniske efteruddannelse og specialisering i klinisk psykologi også undervist psykologistuderende på Københavns Universitet i (narrativ) terapeutisk praksis.

parforholdet
_96I2507_edited_edited.jpg

Parforholdet

Lige så dejligt parforholdet kan være, når det fungerer godt, lige så enerverende kan det være, når det knager. Særlige forventninger, håb og ønsker, der ikke bliver indfriet i den daglige trummerum, kan medføre, at man får et fastlåst syn sin partner. I stedet for at bakke hinanden op, griber man i stedet til at kritisere hinanden og man kan komme til at efterlade hinanden i en følelser af ensomhed og opposition.

 

Jeg har som psykolog gennem årene talt med mange par. Jeg er optaget af, hvorfor så mange oplever, at alle de gode intentioner de har, om det respektfulde og kærlige parforhold, ender op i et uholdbart samspil, hvor man mere og mere oplever den anden som en modspiller. Og hvor man har svært ved at se og sætte pris på det, man engang var så glad for hos den anden. 

Nogle par jeg møder har specifikke problemstillinger. Det kan fx være uenighed om børneopdragelsen, mangel på intimitet, utroskab eller forskellige værdier i forhold til, hvad man sammen skal prioritere. Andre par har mere brede problemstillinger og kan være i tvivl om, de overhovedet kan få deres parforhold til at fungere.

 

Parterapi kan for mange være det første skridt til at tage ansvar for at gøre noget andet i deres parforhold, end det de plejer. 
Der er mange opfattelser af, hvad det rette parforhold skal være og mange mere eller mindre gode råd. Når jeg taler med par, er jeg ikke optaget af et idealbillede af parforholdet, men hvad der præcist passer til dem I er. Ofte hjælper jeg par med at finde rytmen igen og til tider hjælper jeg folk med at gå fra hinanden.

Jeg holder endvidere kurser for andre psykologer om parterapi fra tid til anden.

Arbejdspladsen
_96I2510.jpg

Arbejdspladsen

Jeg har altid haft en interesse for arbejdslivets indflydelse på vores trivsel og eksistens. Jeg har taget en organisationspsykologisk overbygning på Københavns Universitet og jeg har gennem en årrække arbejdet som konsulent med psykisk arbejdsmiljø. Jeg har endvidere førstehåndserfaring med ledelse da jeg i 10 år været leder af en privat behandlingsinstitution. 

 

Ledelse: Det kan være ensomt at være leder, hvor du dagligt mødes af mange forventninger - egne såvel som andres. At få et rum, hvor det er tilladt at tvivle og reflektere over egen ledelsespraksis, kan være meget givtigt og kvalificerer de beslutninger du træffer. Jeg ved, hvad det vil sige at være leder, kender til dilemmaerne, kompleksiteten og til hvor vigtigt det er, at kunne holde fast i sine værdier, når der er krav og pres fra alle sider. 

Stress: Både medarbejdere og ledere kan blive ramt af stress. Det er vigtigt at få hjælp udefra til at gennemskue, hvorfor det gik så grelt. Samtaler om indstilling til arbejdet, krav og rammer, uhensigtsmæssig adfærd og vigtigheden af og muligheden for at kunne sige til og fra, hjælper den stressramte til at komme videre og lettere undgå stress fremover.  

Konflikter: Konflikter er vigtige - gode og farlige. Hvis de håndteres godt, skaber de udvikling – hvis ikke, kan de skabe et destruktivt og uproduktivt arbejdsmiljø, der slider mennesker ned. Det er vigtigt, at du lærer at tage de nødvendige og mulige konflikter - også i arbejdslivet. Måden du møder konflikterene på, kan være forskellen på succes og fiasko. Tvivlen er ofte en følgesvend, der er vigtig at lytte til. Den kan dog også give mange søvnløse nætter og i værste fald medføre handlingslammelse. Her kan der være brug for kvalificeret sparring - for at passe på dig og passe på dit arbejde. 

bottom of page